Zaznacz stronę

ROZWIĄZANIE ODPOWIEDNIE DLA PRZEMYSŁU 4.0

System kopiowania, który śledzi, jakie dane są przechowywane, w jakiej lokalizacji, na którym nośniku i w jakim czasie. Rimage X5 został stworzony do produkcji wymiennych nośników danych. Jednocześnie może nagrywać do 240 SSD, USB, CF, MICRO-SD z indywidualnymi danymi. Właściwa prędkość kopiowania zapewnia odpowiednią jakość nagrania i przechowywania danych. System X5 jest elastycznym modułowym rozwiązaniem opartym na systemach 19-calowych, przeznaczonych do szaf RACK. System można zintegrować z siecią firmową lub używać samodzielnie. Oferuje użytkownikom elastyczność w zakresie różnych mediów. Istnieje możliwość rozbudowy systemu. X5 zaprojektowano w taki sposób, aby wytwarzać nośniki, etykiety i powiązane z nimi dokumenty papierowe. System automatycznie przydziela odpowiednie zamówienia do poszczególnych portów.

Rimege X5 nie jest zwykłą wieżą do kopiowania

 • Obsługiwane typy nośników flash: USB, SD, Micro SD, CF, SSD.
 • System modułowy: 10 portów na moduł.
 • Otwarty system oprogramowania. Może być używany przez WebClient lub może być całkowicie zintegrowany przez API z wykorzystywanym przez klienta oprogramowaniem.
 • Wysokie bezpieczeństwo danych. Weryfikacja każdego nagranego pendrive’a oparta jest na systemie Linux, dzięki czemu posiada elastyczne funkcje WORM.
 • Pełna prędkość na każdym porcie i asynchroniczne nagrywanie niezależnych zadań.
 • Opcje: różne drukarki etykiet (od czarno-białych Brother po pełnokolorowe Zebra), skanery kodów kreskowych.

X5 ZASTOSOWANIE

Produkcja wewnętrzna i wdrażanie oprogramowania

 • W produkcji przemysłowej systemy X5 optymalizują możliwości. Można zawsze nagrać najnowsze oprogramowanie lub stworzyć obraz systemu dopasowany do potrzeb klienta.
 • Każde urządzenie może mieć indywidualne oprogramowanie szyfrujące. Takie rozwiązanie zapobiega włamaniom i upraszcza proces produkcji.

Instytucje państwowe

 • System X⁵ zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Poufne dane są zapisywane z indywidualnym szyfrowaniem.

Produkcja i spedycja w jednym miejscu

 • Klienci mogą zlecać produkcję różnych typów nośników na żądanie 1:1 do 1:x.
 • Każdy nośnik można indywidualnie oznaczyć tekstem i kodem kreskowym.
 • Oprogramowanie X5 może tworzyć wszystkie powiązane dokumenty przewozowe.

Outsourcing

 • System X5 umożliwia zlecenie produkcji na zewnątrz zapewniając pełną kontrolę.
 • Wszystkie dane są zdalnie kontrolowane i zarządzane przez klienta.
 • Dane są szyfrowane w systemie X5, a zleceniobiorca nie może ich modyfikować.

CECHY SYSTEMU RIMAGE X5

BEZPIECZEŃSTWO
Każdy nośnik danych może być automatycznie zapisywany z unikalnymi danymi (np. szyfrowanie, indywidualny klucz oprogramowania). Taka funkcjonalność gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

INDYWIDUALNY PROCES
Rimage X5 automatyzuje produkcję kopii 1:1. Przed rozpoczęciem właściwego procesu kopiowania X5 łączy dane z różnych źródeł (np. serwer plików, bazy danych, ERP, PPS) i przygotowuje je indywidualnie do jednego (1:1) lub wielu (1:n) nośników danych. Różne procesy przygotowania danych, np. dokument produkcja, dopasowywanie danych, szyfrowanie, formaty wideo.

 

SKALOWALNOŚĆ
Sprzęt i oprogramowanie są zaprojektowane modułowo. Liczba modułów rejestrujących może być dostosowana do wymaganej przepustowości i ilości danych. Możliwe jest rozszerzenie o dodatkowe moduły. Zadania nagrywania można również rozdzielić na kilka systemów Rimage X5.

 

RÓŻNE NOŚNIKI DANYCH
Zapis na różnych typach nośników odbywa się jednocześnie, dzięki zastosowaniu adapterów lub różnych modułów. System automatycznie rozpoznaje rodzaj nośnika i uruchamia zdefiniowany proces nagrywania. Zestawy nośników można nagrywać w jednym procesie roboczym.

 

DOKŁADNIE NA CZAS
Rejestracja, a w razie potrzeby walidacja danych odbywa się asynchronicznie. Proces kopiowania rozpoczyna się natychmiast po włożeniu nośnika danych i dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji, które dostępne są w systemie. Okresy bezczynności podczas załadunku lub rozładunku X5 są zredukowane do minimum. Niezawodność wzrasta, ponieważ błędne procesy kopiowania są natychmiast przejmowane przez inne gniazda. Klastrowanie (zdecentralizowanych) systemów Rimage X5 umożliwia szybką produkcję. Nośniki są nadrywane na żądanie i zawierają odpowiednio przypisane dane.

RIMAGE X5 – PODSUMOWANIE:

 • Obsługiwane typy nośników flash: USB, SD, Micro SD, CF, SSD, EEPROM.
 • System modułowy: 10 portów na moduł, moduły 19-calowe przeznaczone do szaf RACK.
 • Oprogramowanie: otwarty RC może być używany przez WebClient lub całkowicie zintegrowane przez API z istniejącymi przepływami pracy.
 • Wysokie bezpieczeństwo: oparty na systemie Linux – weryfikacja każdego nagrania – elastyczne funkcje WORM.
 • Duża wydajność: pełna prędkość na każdym porcie – asynchroniczne nagrywanie – równoległe niezależne prace.
 • Opcje dodatkowe: różne drukarki etykiet, od czarno-białych Brother do pełnokolorowych Zebra, a także skanery kodów kreskowych.