Zaznacz stronę

Gwarancja na duplikatory Rimage obejmuje naprawę duplikatorów.

Naprawa to usunięcie zgłoszonej przez Użytkownika wady duplikatora. Naprawy wykonywane są w serwisie Stovaris. Warunki przedłużonej gwarancji są identyczne jak w gwarancji podstawowej.

Użytkownik zgłasza potrzebę naprawy faksem lub pocztą elektroniczną. Stovaris potwierdza zgłoszenie poprzez nadanie sprawie numeru RMA. Naprawy uszkodzeń niezawinionych przez Użytkownika w okresie gwarancyjnym są bezpłatne.

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie:
+48 (22) 24 84 001
+48 (22) 24 84 000
serwis@stovaris.pl