Zaznacz stronę

Pakiet serwisowy obejmuje naprawę duplikatorów.

Naprawa to usunięcie zgłoszonej przez Użytkownika wady duplikatora. Naprawy są wykonywane w miejscu użytkowania duplikatora. Użytkownik zgłasza potrzebę naprawy faxem lub pocztą elektroniczną.

Stovaris potwierdza zgłoszenie poprzez nadanie sprawie numeru RMA. Naprawy uszkodzeń niezawinionych przez Użytkownika w okresie gwarancyjnym są bezpłatne. Koszt elementów wymienionych w ramach naprawy pokrywa:

  • Gwarant, jeśli duplikator jest objęty gwarancją,
  • Użytkownik, jeśli duplikator nie jest objęty gwarancją,
  • Użytkownik, jeśli element uszkodził się wskutek niewłaściwego użytkowania.

Czas reakcji na zgłoszenie konieczności naprawy wynosi 4 godziny robocze od momentu odebrania zgłoszenia.(zgłoszenia odebrane po godz. 13.00 przechodzą na dzień następny na godz. 9.00). Naprawy wykonywane są w ciągu 8 następnych godzin roboczych od momentu podjęcia czynności  naprawy. W przypadku niemożliwości naprawy duplikatora, przekazujemy użytkownikowi urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach na czas naprawy a użytkownik przekazuje uszkodzony duplikator do serwisu Stovaris. Godziny pracy serwisu od 9.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia do naprawy sprawnego duplikatora koszty testowania i dojazdu pokryje Użytkownik. Koszt każdego testowania i dojazdu, w przypadku nieuzasadnionego wezwania, wynosi 280 zł netto w Warszawie i 990 zł netto poza Warszawą. Pakiet serwisowy ważny jest przez 1 rok od chwili zakupu.

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie:
+48 (22) 24 84 001
+48 (22) 24 84 000
serwis@stovaris.pl